0297 - 36 05 34 info@administratievankessel.nl

Afhandeling massaal bezwaar privégebruik auto en btw

Er zijn ruim 2 miljoen bezwaarschriften ingediend over privégebruik auto voor de btw. De Staatssecretaris van Financiën heeft deze bezwaren op 29 maart 2017 aangewezen als massaal bezwaar. Op 1 juni is de collectieve uitspraak van de Belastingdienst in deze massaal bezwaarprocedure in de Staatscourant gepubliceerd. Lees wat deze uitspraak betekent en hoe de verdere afhandeling verloopt.

De collectieve uitspraak volgt op de recente uitspraken van de Hoge Raad over btw bij privégebruik van een auto van de zaak. Deze collectieve uitspraak geldt voor alle bezwaren ineens. Ondernemers die een bezwaarschrift hebben ingediend, krijgen geen persoonlijk bericht. Staan in uw bezwaarschrift andere vragen dan die over privégebruik auto? Dan behandelen wij uw bezwaar op die punten wel individueel.

Uitspraak Hoge Raad

Op bijna alle door belastingplichtigen aangedragen rechtsvragen is de Belastingdienst in het gelijk gesteld. Naar verwachting is de zaak hiermee voor veel ondernemers afgedaan.

Maar op 1 onderdeel besliste de Hoge Raad in het voordeel van de ondernemers die bezwaar hebben gemaakt tegen de afdracht van btw voor het privégebruik van een auto van de zaak. Het gaat om de gevallen waarin:

  • de administratie van een ondernemer geen gegevens bevat waaruit is af te leiden in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt
  • én toepassing van het forfait tot een te hoge btw-heffing leidt

In dat geval moet volgens de Hoge Raad ‘de omvang van het privégebruik met inachtneming van alle omstandigheden van het geval in redelijkheid worden bepaald’. De ondernemer is niet verplicht dit met een kilometeradministratie te doen.

Ook zegt de Hoge Raad uitdrukkelijk dat de belastingplichtige in een dergelijk geval de gegevens over de omvang van het privégebruik aan de Belastingdienst moet verstrekken. Ondernemers die aannemelijk kunnen maken dat hun daadwerkelijke privégebruik lager is, hebben recht op een teruggaaf van de te veel betaalde btw.

Aannemelijk maken zonder kilometeradministratie

Voor ondernemers die geen volledige kilometeradministratie hebben bijgehouden, maar wel tijdig bezwaar hebben gemaakt en van mening zijn dat het privégebruik van de auto lager is dan uit het toegepaste forfait volgt, geldt het volgende. Wij stellen deze ondernemers in de gelegenheid tot 15 juli 2017 hun bezwaar nader te motiveren en aannemelijk te maken dat de bijtelling van het forfait voor hen te hoog uitvalt. De ondernemer moet daarbij een volledige onderbouwing en bewijsstukken indienen.

De Hoge Raad maakt het ondernemers hierbij niet makkelijk. Als er geen sluitende kilometeradministratie is, moeten zij de omvang van het privégebruik (per auto) ‘met inachtneming van alle omstandigheden van het geval in redelijkheid aannemelijk maken’. Volgens de Hoge Raad kan hierbij rekening worden gehouden met onder meer:

  • de aard van de onderneming
  • de zakelijke doeleinden waarvoor de ter beschikking gestelde auto binnen die onderneming gebruikt wordt
  • de positie en de werkzaamheden binnen de onderneming van de gebruiker van de auto
  • de wijze waarop de auto voor privédoeleinden mag worden gebruikt of is gebruikt (zoals voor woon werkverkeer)

Gebruikt u statistische gegevens om de omvang van het privégebruik aannemelijk te maken? Dan moet u aan de hand van bovenstaande omstandigheden per auto aannemelijk maken waarom deze gegevens in uw geval bruikbaar zijn.

U kunt het privégebruik van de auto’s van de zaak nader motiveren met het formulier Opgaaf aanvullende gegevens privégebruik auto btw. U kunt dit formulier gebruiken tot 15 juli 2017. Stuur uw volledige onderbouwing en bewijsstukken (per auto) ook mee.

Latere jaren

Op onze website hebben we bekend gemaakt dat wie een bezwaar over privégebruik auto btw voor 1 jaar heeft ingediend, niet opnieuw bezwaar hoeft te maken voor latere jaren. De collectieve uitspraak geldt ook voor de bezwaren over deze latere jaren. Ook daarvoor kunt u tot 15 juli 2017 aannemelijk maken dat de bijtelling van het forfait voor u te hoog uitvalt. Dit betekent dat u het formulier kunt invullen vanaf het oudste jaar waarvoor u een bezwaarschrift hebt ingediend.

Wanneer krijgt u bericht?

Wij moeten eventuele teruggaven binnen 6 maanden na de collectieve uitspraak verlenen. U krijgt uiterlijk eind november 2017 bericht.

Proceskosten

In de procedure ‘massaal bezwaar’ worden geen proceskosten vergoed.

Klik hier voor het originele artikel