0297 - 36 05 34 info@administratievankessel.nl

Arbowet en Arbobesluit gaan in op 1 juli 2017

Maandag 19 juni 2017 is de officiële bekendmaking van de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit gepubliceerd. Dat betekent dat de geplande ingangsdatum van 1 juli 2017 gewoon doorgaat.

Na twee keer te zijn uitgesteld, is nu toch de ingangsdatum van de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet bekendgemaakt. Volgens de officiële bekendmaking in het Staatsblad, gaat zowel de vernieuwde Arbowet als het gewijzigde Arbobesluit in op 1 juli 2017. Door de wijzigingen moet de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening verbeterd worden en preventie meer centraal staan in het arbobeleid.

Nieuwe arboverplichtingen per 1 juli 2017

Door de gewijzigde Arbowet krijgen organisaties met ingang van 1 juli met een aantal nieuwe verplichtingen te maken. Dat zijn onder meer:

Vrije keuze bedrijfsarts second opinion

In het gewijzigde Arbobesluit staan de regels voor gebruikmaking van de second opinion en voor de klachtenregeling van de bedrijfsarts. Werknemers hebben vrije keuze voor de tweede bedrijfsarts die de second opinion uitvoert, voor zover deze is opgenomen in het contract met de arbodienst waarmee de werkgever samenwerkt. Dat is meteen het grote kritiekpunt van onder meer vakbond FNV, die meent dat hierdoor geen sprake is van vrije keuze. Werknemers kunnen wel via de OR, die instemmingsrecht heeft op het contract met de arbodienst, invloed uitoefenen.

Klik hier voor het originele artikel