0297 - 36 05 34 info@administratievankessel.nl

Uitfasering pensioen in eigen beheer!

U hebt nog tot 1 juli 2017 voor de 1e stappen in verband met de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB).

Vóór 1 juli moeten de volgende stappen in ieder geval zijn genomen:

  • De dga en de bv moeten hebben afgesproken dat de huidige opbouw van het pensioen in eigen beheer per 1 juli 2017 stopt. Om de afspraak tussen de dga en de bv te bekrachtigen moet de algemene vergadering van aandeelhouders bij elkaar geroepen worden. De afspraak tussen de dga en de bv om de pensioenopbouw stop te zetten en het besluit van de algemene vergadering kunt u als addendum bij de pensioenbrief voegen.
  • Als een dga een elders verzekerd pensioen heeft en dit wil terughalen naar eigen beheer, moet het verzoek tot overdracht uiterlijk op 30 juni 2017 door de verzekeraar zijn ontvangen. De verzekeraar heeft daarna de gebruikelijke termijn om het verzoek af te handelen.
Afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting hoeft niet voor 1 juli 2017

De dga hoeft niet voor 1 juli 2017 te beslissen of hij het pensioen in eigen beheer wil afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting. Daarvoor heeft hij nog tot en met 31 december 2019 – in overleg met zijn adviseur – de tijd.

Klik hier voor het originele artikel